SLLP Live Races

Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Racing Tips and Analysis / Re: momentum-speed
« Last post by macspeed on June 11, 2016, 12:15:24 PM »
   11-Jun
RN   SPEED-Velocity
1   3   4   2   1   9   7 
2   9   7   8   4   6   2 
3   1   6   4   2A  7   5 
4   4   10  9   7   5   6 
5   5   7   1   3A  8   3 
6   4A  2A  6   3   7A  4 
7   2   5   9   7   1   3 
8   7   5   9   10  4   11
9   4   2   5A  7   6   1 
10   3   8   7   6   4   9 
11   2   9A  7   5   3   8 
12   2   7   9   4   8   5 
13   4   3   1   7   6   8 
22
Racing Tips and Analysis / Re: Sixth Sense by Mr. Gener0us
« Last post by MrGener0us on June 11, 2016, 11:59:14 AM »
 :banana_smiley_25: :baby: :banana_smiley_25:

You can also check my posts at
http://6thsense.zohosites.comvisitors can't see pics , please register or login

visitors can't see pics , please register or login


23
Racing Tips and Analysis / Re: momentum-speed
« Last post by macspeed on June 10, 2016, 06:35:40 PM »
tip
$$3/4
5a9
1.6
2.5
1.2
1.34
1.3
51.4
24
Racing Tips and Analysis / Re: June 10 PRCI TIPS
« Last post by PhilipDelgado on June 10, 2016, 04:45:15 PM »
PRCI June 10, 2016 RACING TIPS

R1: 3 TAN GOAL, 2 EL MUNDO
R2: 5A BILLY THE KID, 9 BIG HITTER
R3: 1 CONQUEROR, 4 KEEN FOCUS
R4: 5 PINTADOS
R5: 3 SPINNING LIGHT, 2 WANNABE
R6: 6 AERIAL, 3 SECURITY CHIEF
R7: 2 MAGALANG, 6 CONCERT KING
R8: 5 PAGSANJAN FALLS, 1 WAFU THE KING
25
  • Alamin ang PAR TIME o ang estimated na pinakamagandang finish time sa karerahang tinakbuhan at sa karerahang tatakbuhan ng kabayo
  • I-divide ng PAR TIME ng karerahang tinakbuhan ang PAR TIME ng karerahang tatakbuhan
  • I-multiply ang sagot sa TIME ng Kabayo sa tinakbuhang karerahan

Halimbawa:
Ano ang estimated time mamaya ni PAGSANJAN FALLS sa Race 8 tatakbuhin sa 1300M PRCI?

PAGSANJAN FALLS tumakbo sa Metro Turf ng 1200M at nagtala ng 1:12.6
i-convert sa seconds: 1:12.6 = 72.6 seconds

PAR TIME sa Metro Turf 1200M = 67.4 seconds
PAR TIME sa PRCI 1300M = 76.8 seconds

Par Time PRCI divide by Par Time MMTC: 76.8 secs/67.4 secs = 1.1395
Multiply 1.0772 ng time ni kabayo sa nakaraang takbo: 1.1395 x 72.6

Estimated Finish Time = 82.7 seconds or 1:22.7 sa 1300M PRCI

Maaring maitanong ninyo kung paano ko nakuha ang mga PAR TIME? Ako po ay computer programmer, at mahigit na sa 12 taon na gamit ko ang computer kaya ako ay may mga record ng mga magagandang tyempo sa bawat karerahan. May mga PAR TIME na hindi pa naitala pero ang mga ito ay na-interpolate ng aking program base sa mga nagawa nang record.

Kung nais ninyo malaman ang iba pang PAR TIMES, bumisita sa aking facebook page sa;

https://www.facebook.com/philip.delgado.96

mamayang 2pm. Salamat po at Happy Racing!
26
Racing Tips and Analysis / Re: momentum-speed
« Last post by macspeed on June 10, 2016, 03:32:43 AM »
   10-Jun
RN   SPEED-Velocity
1   7a 6 4 7 1 3
2   9   1   5A  3   7   4 
3   2   4   6   1   3   5 
4   2   5   6   1   4   3 
5   1   3   5   2   6A  4 
6   3   4   6   1   5   2 
7   5   4   1   3   6   2 
8   4   1   3   5   2   7 
27
Racing Tips and Analysis / Re: FRACTIONS
« Last post by PhilipDelgado on June 09, 2016, 08:15:42 AM »
PLEASE CHECK OUT MY FACEBOOK PAGE

https://www.facebook.com/philip.delgado.96
28
Racing Tips and Analysis / Re: momentum-speed
« Last post by macspeed on June 09, 2016, 08:01:05 AM »
   9-Jun
RN   SPEED-Velocity
1   7   1   8   5   6   4 
2   4   1   2   6   5   3 
3   1   7   5   3   2A  4A
4   5   6   1   3   2   4 
5   2   6   3   4   5   1 
6   2   4   1   7   6   5 
7   6   1A  5   7   1   3 
29
Racing Tips and Analysis / Re: momentum-speed
« Last post by macspeed on June 08, 2016, 03:29:36 AM »
   8-Jun
RN   SPEED-Velocity
1   10  8A  9   1   8   4 
2   3   4   6   5   1   2 
3   9   2   8   5   7   3 
4   6   3   1   5   4   2 
5   4   3   6   5   7   1 
6   7   5   3   4   4A  6 
7   3   4   1   7   2   5 
8   8   6   3   5   7   1 
30
Racing Tips and Analysis / Re: Sixth Sense by Mr. Gener0us
« Last post by MrGener0us on June 07, 2016, 06:23:19 PM »
 :banana_smiley_25: :Just_Cuz_13: :banana_smiley_25:


You can also check my posts at
http://6thsense.zohosites.comvisitors can't see pics , please register or login


Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10