Welcome, Guest. Please login or register.
July 05, 2015, 03:44:48 PM
 

Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Racing Tips and Analysis / Re: Sixth Sense by Mr. Gener0us
« Last post by MrGener0us on June 20, 2015, 10:19:37 AM »
 :Just_Cuz_13: http://6thsense.zohosites.com  :dog:

visitors can't see pics , please register or login


visitors can't see pics , please register or login

22
Racing Tips and Analysis / Re: momentum-speed
« Last post by macspeed on June 19, 2015, 11:26:36 PM »
JUNE20
R1)6/ 5.7/ 10.9.1
R2)3/ 21/ 64
R3)387/ 121110
R4)31/ 46/ 7
R5)9a.31/ 68/ 5
R6)1.10.13/ 76/ 42
R7)6/ 35/ 47
R8)32/ 75/ 89
R9)64/ 51.2
R10)2/ 574/ 68
23
Newcomers Introduction / Re: Introduce Yourself!
« Last post by konbers7 on June 19, 2015, 09:26:07 PM »
 
 "konbers7" , aku pu si dating BISHOPBLUE07, nagba-bhrad-lik :)
24
Racing Tips and Analysis / Re: momentum-speed
« Last post by macspeed on June 19, 2015, 04:40:17 AM »

he he he good luck basta nalyamado momentum unang tatawid ng meta, pero watch out pag medyo dikit benta ng momentum, tyak good fight

JUNE19
 R1)2.6/ 5.4/ 1.2
 R2)8/ 1.4/ 3.52
 R3)5.4/ 1.3/ 6
 R4)1.4/ 6.5/ 2
 R5)4.5/ 6.3/ 1.2
 R6)2.6/ 53/ 41
 R7)4.7/ 5.2/ 3
 R8)6.4.2/ 3/ 1
 R9)8.11/ 1.6/ 43
25
Racing Tips and Analysis / Re: momentum-speed
« Last post by macspeed on June 18, 2015, 04:21:53 AM »
JUNE18

Speed/ Momentum/ Tsamba
R1)3.2/ 4/ 56
R2)4.1/ 5/ 6
R3)4/ 5.6/ 3
R4)2.3/ 5.6/ 4
R5)6.1/ 2.4/ 7
R6)4.5/ 6/ 3.2
R7)5/ 8.7/ 6.1.3
26
Racing Tips and Analysis / Re: momentum-speed
« Last post by macspeed on June 17, 2015, 03:45:23 AM »
JUNE17
Hayyyy naku nawa wala nang yarera ng
makasapul naman wta
Speed/ Momentum/ Tsamba
R1)1.4/ 32/ 5
R2)63/ 1/ 4
R3)123/ 8/ 5
R4)13/ 65/ 4
R5)36/ 42/ 1
R6)231/ 6/ 4
R7)237/ 5/ 4
27
Racing Tips and Analysis / Re: Sixth Sense by Mr. Gener0us
« Last post by MrGener0us on June 16, 2015, 11:44:54 AM »
;D http://6thsense.zohosites.com ;D

visitors can't see pics , please register or login


visitors can't see pics , please register or login

visitors can't see pics , please register or login
28
Racing Tips and Analysis / Re: momentum-speed
« Last post by macspeed on June 16, 2015, 03:45:58 AM »
Nagkayarian na naman kahapon he he he

June 16

Speed/ Momentum/ Tsamba
R1) 48/ 576/ 2
R2) 64/ 25/ 1.3
R3) 6/ 423/ 51
R4) 34/ 162/ 5
R5)5/  1.46/ 372
R6) 6/ 35/ 142
R7) 2/ 316/ 54
29
Racing Tips and Analysis / Re: momentum-speed
« Last post by macspeed on June 15, 2015, 04:03:56 AM »
June15

Speed/ Momentum/ Tsamba
R1) 965/ 4/ 210.78 3
R2) 3/ 75/ 61.4
R3) 76/ 1.3/ 245
R4) 1/ 47/ 326
R5) 159/ 1026/ 3
R6) 52/ 316/ 4
R7) 27/  610'11/ 943


gud luck
 pag bumenta ang speed tyak na laban
 momentum karaniwan may rekta pa
30
Racing Tips and Analysis / Re: Sixth Sense by Mr. Gener0us
« Last post by MrGener0us on June 14, 2015, 12:27:44 PM »
 :Whistle: http://6thsense.zohosites.com :Dance:

visitors can't see pics , please register or login


visitors can't see pics , please register or login

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10