MTCI Live

Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Racing Tips and Analysis / Re: Sixth Sense by Mr. Gener0us
« Last post by MrGener0us on January 26, 2016, 03:03:56 PM »


http://6thsense.zohosites.com


visitors can't see pics , please register or login

22
Racing Tips and Analysis / Re: momentum-speed
« Last post by macspeed on January 26, 2016, 11:16:10 AM »
RN   Speed   Mom   Joule   Convertspd
1   573   7326   273   247
2   9'10'10a   10'39   10'9   10'10a
3   436   426   451a   1a'54
4   7165   567   567   567
5   632   63   362   23
6   135a4   5a41   413   45a
7   3a81   82   823a   3a12
8   985   895   894   8149
23
Racing Tips and Analysis / Re: momentum-speed
« Last post by macspeed on January 25, 2016, 06:59:30 AM »
RN   Speed   Mom   Joule   Convertspd
1   1'2   1'2   1'2   1'2'6
2   3'2'6   9'2'7   3'7'9   3'6
3   1'8'9'4'7   1'8'6a'4   1'8'9   9'5'1
4   10'3'6   4'7'10'6   10'6'3'7   3'10'6
5   3'4'8'6'1   1'4'3   1'4'3'8a   5'3'2'8a'1
6   3'6'4   6'1'7   6'3   3'
7   7'8'1'4a   2'7'1   7'2'1   1'4a'7'8
8   1'6'2   1'10'9   1'4'10   6'8'7'4
24
Racing Tips and Analysis / Re: momentum-speed
« Last post by macspeed on January 24, 2016, 04:50:01 AM »
RN   Speed   Mom   Joule   Convertspd
1   564   65   465   56
2   762   432   432   27
3   1’23   415   415   458
4   723   76   76   56
5   4385   562   65   65
6   237   5742   52   25
7   75   327   35   57
8   53   436   436   5/3
9   51   41   415   51
10   47   74   74   47
11   52   53   532   25
12   2'1’10’9   1’10’9   1’10’9   621
25
Racing Tips and Analysis / Re: momentum-speed
« Last post by macspeed on January 23, 2016, 02:29:37 AM »
Jan23

Speed/ Momentum/ Tsamba

R1)24/ 78/ 36
R2)5/ 32/ 46
R3)1’7/ 32/ 45
R4)68/ 42/ 15
R5)53/ 84/ 17
R6)6/ 734/ 21
R7)36/ 1’2/ 75
R8)62/ 75/ 1’3
R9)61/ 24/ 53
R10)8’11/ 10’2/ 3a9

26
Racing Tips and Analysis / Re: momentum-speed
« Last post by macspeed on January 22, 2016, 03:05:50 AM »
Jan 22

Speed/ Momentum/ Tsamba

R1)94a/ 32/ 78
 R2)21/ 34/ 5
R3)23/ 54/ 6
R4)1a3/ 45/ 6
R5)43/ 21/ 5
R6)61/ ’34/  57
R7)93/ 25/ 68
R8)74/ 1’5/ 6
R9)62/ 34a/ 57
27
Racing Tips and Analysis / Re: momentum-speed
« Last post by macspeed on January 21, 2016, 06:48:57 AM »
Busy, meeting sa office he he he


Jan 21
Speed /Momentum/ Tsamba
R1)1’3/ 46/ 2
R2)24/ 3a5/ 6a
R3)14/ 56/ 2
R4)42/ 1’3/ 6
R5)23/ 65/ 1
R6)26/ 34/ 5
R7)65/ 78/ 93a
R8)17/ 86/ 42
28
Racing Tips and Analysis / Re: momentum-speed
« Last post by Timoteo on January 19, 2016, 02:13:50 PM »
 :sSig_youtheman:
29
Racing Tips and Analysis / Re: momentum-speed
« Last post by eugenedejesus on January 19, 2016, 09:57:28 AM »
 :like:
30
Racing Tips and Analysis / Re: momentum-speed
« Last post by macspeed on January 19, 2016, 06:17:25 AM »
Legend:
Speed= Distance/Second (meter/sec)
Momentum=Speed x kgs (kg-meter/sec)
Work=0.5 x kgs Speed2  (Joules)
Pag kabayo may speed at nalutsa tyak aatras
Pag kabayo may momentum ay pedeng sa unahan o remate
Pag kabayo may work, sa current na takbo sya ang matibay
Pag lamang sa tatlong category, patok $$$ he he he Rolling Mill, Getting Better at Tuxedo

Ang physics ay Malaki panalo, pero sindikato ay dimonyo
Na sumusuway sa batas ng Science, may karma sila he he he
Dahil ang Science ay Likha ng Ama…

Wala akong Tuscana/Don Guro, si Hola Alonzo pa protection ko

Jan 19
Speed | Momentum | Work Done
R1)34615 | 34165 | 34165==>3
R2)69158 | 91658 | 91685==>91
R3)461’8298a | 648731 | 648a187==>648
R4)568731 | 6843517 | 586741==>586
R5)236781 |  276381 |  728631==>2763
R6)2463156a |  436215 | 43621==>432
R7)1’346 | 1346 |  1346==>1’3
R8)9423’10’ |  463210’9 | 463297

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10